ჟდანა – (გურია) ზის (იგივე ჯდანა) სიტყვიდან ჯდომაჟილარიენ – სხედან
ჟვავი – (გურია) ნამიანი, სველი ბალახი
ჟვაპი – (იმერეთი) ნესტიანი ამინდი, იტყვიან აგრეთვე ნედლ საგანზე
ჟიკჟიკი - (ფშაურ) ციმციმი